Rarámuri Sandals, onderdeel van Van Riet Design BVBA verleent u hierbij toegang tot www.raramurisandals.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen, producten en andere materialen.

Rarámuri Sandals behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Rarámuri Sandals spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen, maar heeft hiertoe geen verplichting. De informatie op de Website wordt zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Rarámuri Sandals niet aansprakelijk. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Rarámuri Sandals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) Website. Daarnaast is Rarámuri Sandals niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen.

Hoewel Rarámuri Sandals alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Rarámuri Sandals niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de Website op de Website geplaatst worden. Rarámuri Sandals oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Rarámuri Sandals is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden is Rarámuri Sandals niet aansprakelijk.

Concluderend sluit Rarámuri Sandals alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Website.

De Website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van Rarámuri Sandals Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en alle onderdelen daarvan berusten bij Rarámuri Sandals voor zover deze rechten niet bij derden berusten.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rarámuri Sandals is het niet toegestaan om de Website, delen van de Website, informatie verkregen van de Website, producten getoond op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact op met Rarámuri Sandals.

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden. Als je doorgaat gaan we ervan uit dat je hiermee tevreden bent.

Ontvang 10% korting!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg 10% korting op je sandalen